Karta nie ma prawnie wiążącego charakteru

Karta nie ma prawnie wiążącego charakteru, więc trudno jednoznacznie określić wpływ, jaki będzie wywierać na prawo i praktykę praw człowieka instytucji Wspólnot, Unii oraz państw członkowskich.

Prawa i wolności człowieka są chronione przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji , a więc organy Unii jako tzw. ogólne zasady praw wspólnotowego, które służą sądom wspólnotowym jako kryterium oceny prawidłowości działań organów Unii Europejskiej

i Wspólnot Europejskich oraz działań państw członkowskich. Zasady ogólne praw wspólnotowego nie są zasadami zawartymi wprost w przepisach prawnych żadnych traktatów, lecz są tworem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Źródłem inspiracji Trybunału w formułowaniu tych zasad były przepisy traktatów założycielskich, systemy prawne państw członkowskich oraz przepisy umów międzynarodowych w tym Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka. Obserwujemy więc pojawienie się tzw., prawa sędziowskiego, tworzonego przez organy jurysdykcyjne dotychczas nie występującego na kontynencie europejskim, a właściwe anglosaskiemu systemowi prawnemu. W obowiązującym systemie wspólnotowym jednostka ma ograniczone możliwości bezpośredniego wystąpienia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

One comment to Karta nie ma prawnie wiążącego charakteru

  • prawnik  says:

    bo wszystkie te prawa sa tylko wtedydobre, jak chca ich uzyc rzadzacy, dla zwyklego obywatela nie istnieja!!!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>