Kryterium długoterminowej stopy procentowej

Kryterium długoterminowej stopy procentowej jest spełnione, gdy średnioroczne, nominalne oprocentowanie długoterminowych (zwykle dziesięcioletnich) obligacji skarbowych w trakcie jednego roku przed przeprowadzoną oceną nie przekracza o więcej niż 2 punkty procentowe średniej stopy procentowej w trzech krajach UE o najniższej stopie inflacji. Kryterium stopy procentowej można zatem traktować jako rozszerzenie kryterium inflacyjnego, gdyż ocena zbieżności w tym zakresie pozwala sprawdzić wiarygodność trwałego obniżenia stopy inflacji. Dokonana jest

ona bowiem przez bezstronnego arbitra, jakim jest rynek finansowy. Jeżeli uczestnicy rynku są przekonani o trwałości dokonanego procesu dezinflacji, zmniejszeniu ulegają długookresowe oczekiwania inflacyjne i rentowność długoterminowych papierów skarbowych, co w efekcie umożliwia spełnienie kryterium stopy procentowej .

Począwszy od 2001 roku długoterminowe stopy procentowe w Polsce, miarą których jest rentowność 10 – letnich obligacji skarbowych, wykazywały trend spadkowy (por.tablica 2).

One comment to Kryterium długoterminowej stopy procentowej

  • Remek  says:

    Dlugotrwale inwestycje sa najlepsze, niestety, ale nie da sie z tym niezgodzic.
    Pozdrawiam.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>