Polska jako kraj imigracji i emigracji sity roboczej

Polskę charakteryzuje od wielu lat ujemne saldo migracji zagranicznych. Oznacza to, że więcej obywateli decyduje się na opuszczenie Polski, niż napływa. Podstawową przyczyną takiego postępowania są przede wszystkim względy społeczno – ekonomiczne, takie jak możliwość poprawy warunków życia czy poszukiwanie atrakcyjniejszej pracy umożliwiającej spełnienie zawodowych ambicji.

Czytaj