PRZEPŁYWY SIŁY ROBOCZEJ W EUROPIE

Zarys teoretycznych podstaw międzynarodowych przepływów siły roboczej Każdy kraj dysponuje określonymi zasobami czynników wytwórczych, wśród których najważniejszym jest ludność wraz z jej skłonnością do przemieszczania się, czyli zmiany miejsca zamieszkania i/lub pracy wewnątrz kraju bądź regionu, jak również między krajami i regionami. Owe przemieszczanie się to migracje, wewnętrzne bądź zagraniczne. Migracje zagraniczne to wyjazdy (emigracje) ludności z kraju stałego miejsca zamieszkania oraz przyjazdy (imigracje) ludności do kraju w celu osiedlenia się w nim (migracje stałe) lub przebywania na czas określony (migracje czasowe nie związane z turystyką).

Aby wystąpił międzynarodowy ruch ludności muszą zaistnieć następujące przesłanki: a) motyw pobudzający daną osobę do zmiany miejsca zamieszkania i pracy

b) mniejsza bądź większa swoboda przekraczania granicy miedzy krajami i regionami wyodrębnionymi zewnętrzną granicą polityczną i ekonomiczną c) możność pokrycia kosztów przemieszczenia się z dawnego do nowego miejsca pobytu .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>