Trzy projekty

Szacowany koszt jej realizacji wynosi ok. 400 mld ecu/euro do 2010 r. Tabela 1 zawiera wykaz priorytetowych projektów zatwierdzonych w Essen.

Trzy projekty z tej listy zostały już zakończone (nr 9, 10, 11), pozostałe zaś znajdują się w fazie realizacji. Powyższe projekty dotyczyły krajów tworzących Wspólnotę w połowie lat dziewięćdziesiątych i nie uwzględniały krajów Europy Środkowej i Wschodniej, starających się już wówczas

o członkostwo w UE. Konieczne więc było opracowanie projektów, obejmujących obszary przewidywanych nowych krajów członkowskich. Projekty takich inwestycji zostały opracowane w wyniku II i III Paneuropejskiej Konferencji Transportowej na Krecie w 1994 roku

One comment to Trzy projekty

  • jabol  says:

    Kto sie mogl to juzsie dawno dorobil na projektach unijnych :))

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>